Kostundersökning

Du är med i en studie där en kostundersökning ingår som en del av studien. Vi gör kostundersökningen för att få reda på hur matvanor påverkar vår hälsa.

Undersökningen består av en kostregistrering, som innebär att du registrerar allt du äter och dricker under fyra dygn och en kostenkät. Både kostregistreringen och enkäten görs med hjälp av webben. Resultaten ger oss kunskap om vilka livsmedel som konsumeras och i vilka mängder, samt om hur ofta man äter och var. På så sätt kan vi följa trender och se hur vanor förändras. Vi kan också beräkna intaget av näringsämnen.

För dig som ska delta

Du som ska delta i studien loggar in med hjälp av det användarnamn och lösenord du har fått. Användarnamn och lösenord är samma och du hittar det längst ner på etiketten på det instruktionsblad som du fått av oss.

Här loggar du in för att registrera det du har ätit: